การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี แข็งแรง มีมาตรฐาน อาจต้องใช้กระบวนการควบคุมมาตรฐานซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องวัดขนาดอนุภาค เพื่อคำนวณผลออกมา  

จึงอาจกล่าวได้ว่า ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคในเนื้อวัสดุเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของสสารเอง ตัวอย่างเช่น กรณีหากเป็นดินและหิน ขนาดและการกระจายอนุภาค (ดินและหิน) มีผลต่อความแข็งแรงและการรับน้ำหนัก (load) สำหรับสารเคมี ขนาดและการกระจายตัวมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยเมื่อเปรียบเทียบสารชนิดเดียวกัน มวลหรือน้ำหนักเท่ากัน และมีการกระจายตัวสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน สารที่มีขนาดเล็กจะมีจำนวนอนุภาคมากกว่า เป็นผลให้พื้นที่ผิวโดยรวมของสารมากกว่า จึงมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงกว่า 

กรณีสารชนิดเดียวกัน มีมวลหรือน้ำหนักเท่ากัน และมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกัน แต่กระจายตัวแตกต่างกัน สารที่กระจายตัวสม่ำเสมอกว่าจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงกว่า และสม่ำเสมอกว่า ในสินค้าบางชนิด เช่น หมึกพิมพ์ (toner) เครื่องสำอางค์ (cosmetic) เป็นต้น ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าต้องให้ความสนใจ และดูแลอย่างเข้มงวด โดยการใช้ เครื่องวัดขนาดอนุภาค ที่มีประสิทธิภาพหรือเหมาะกับงานของการผลิตสินค้านั้นๆ  

เครื่องวัดขนาดอนุภาค จึงมีหลากหลายประเภทด้วยกันตามประเภทของงานที่ต้องการ เช่น เครื่องวัดขนาดอนุภาคแบบเลเซอร์ (LASER DIFFRACTION AND PIDS TECHNOLOGY) ซึ่งชนิดนี้ใช้การแพร่หลาย เป็นเครื่องวัดขนาดอนุภาค ในช่วงนาโนเมตรโดยใช้หลักการ PHOTON CORRELATION SPECTROSCOPY (PCS) และวัดค่า Zeta potential โดยใช้หลักการ Electrophoretic Light scattering สามารถวัดขนาดของอนุภาค ได้ตั้งแต่ 0.04 – 2000 ไมครอนสำหรับตัวอย่างแบบเปียก และ 0.4-2000 ไมครอนสำหรับตัวอย่างแบบแห้ง ด้วยการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถวัดขนาดอนุภาคได้ตั้งแต่ 0.6 นาโมเมตร ถึง 7 ไมโครเมตรโดยใช้หลักการ Photon Correlation Spectroscopy (PCS) สำหรับเครื่องนาโน vudmyh’สามารถวัดค่า Zeta Potential ได้ตั้งแต่ + 200 mV ถึง – 200 mV สำหรับตัวอย่างที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.6 นาโนเมตร ถึง 30 ไมครอน และสามารถวัดค่า Zeta Potential บนพื้นผิวแผ่นวัสดุตัวอย่าง (Solid Flat Surface) ได้ 

สำหรับการผลิตในท้องตลาดการผลิต และมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมของไทย มีเครื่องวัดขนาดอนุภาคหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ซึ่งก็มีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป ทาง PICO ของเราเป็นบริษัทที่โดดเด่นในการจัดหา ดูแล ให้บริการ และจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจากต่างประเทศ หากยังสบสนสงสัยและกำลังมองหาเครื่องมือวัดอนุภาคที่เหมาะกับงานของท่าน ก็สามารถติดต่อเราหรือคลิ้กเข้ามาที่เว็บไซต์ pico.co.th