บัตรพนักงานนั้นหลากหลายองกรณ์ และ หลากหลาย อุตสาหกรรมนั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยข้อดีที่หลากหลายอย่างมาก นั้นจึงทำให้มีการใช้ บัตรพนักงาน อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีที่ที่หลากหลายและมีราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปริ้นบัตร  หรือ  สั่งทำเอง แต่ในบทความนี้เราจะมาลองมุมกลับกันว่าถ้าหากว่าเรานั้นไม่มี บัตรพนักงานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะส่งผลดี หรือไม่ หรือจะส่งผลเสียที่มากกว่า 

ทำให้ลูกค้าสับสน  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำให้เกิดความสับสน” เพราะวางบางทีนั้นอาจจะทำให้ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนั้นอาจจะเกิดความสับสนได้ง่าย และ อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถร้องเรียนปัญหาที่เจอได้แบบถูกต้อง ดังนั้นการมีป้ายพนักงานนั้นจะช่วยและส่งผลได้ดีอย่างมาก ที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถพูดคุย หรือ สอบถามได้อย่างถูกต้อง หรือ ต้องการร้องเรียนก็จะสามรถที่จะทำได้ถูกต้องได้ด้วยเช่นกัน  

เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์  

เครื่องสแกนบัตรส่วนมานั้นจะสามารถสแกนบัตรพนักงานเพื่อใช้ในการเข้าออก และลงบันทึกเวลาการทำงานได้ ดังนั้นหากว่าไม่มีบัตรพนักงานนั้นหมายความว่าจะต้องกลับไปใช้งานระบบแบบเดิมนั้นคือ  การใช้เครื่องตอกบัตร ซึ่งจะทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูล รวมถึงในเรื่องของ การลงเวลาของพนักงานนั้นจะใช้เวลาที่นานมากขึ้น และอาจจะส่งผลให้เวลาคลาดเคลื่อนได้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลอย่างมากที่ควรเลือกใช้บัตร พนักงาน ที่มาจาก เครื่องปริ้นบัตร  และ มีการใส่ข้อมูลไว้ภายในบัตรแบบเรียบร้อยแล้ว  

ช่วยให้การทุจริตนั้นทำง่ายขึ้น  

เหตุผลที่ระบบเครื่องตอกบัตรนั้นถูกเลิกใช้งานนั้นก็เพราะว่าไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตของการเข้า และ  ออกในทำงานได้ เพราะว่า เป็นการเขียนมือ หรือ การปรับเครื่องได้นั้นจึงทำให้สามารถทุจริตได้ง่ายนั้นจึงทำให้ระบบยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือ หรือ การใช้บัตรสแกนการเข้า และ ออกงาน นั้นเข้ามาแทนที เพราะว่าช่วยในเรื่องของ การป้องกันการทุจริตได้ พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าด้วยเช่นกัน  

ทำให้บรรยากาศ กดดัน  

หลากหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่ แต่ว่าในความจริงแล้ว การที่พนักงานแขวนป้ายพนักงาน หรือ บัตรพนักงานเอาไว้นั้นจะช่วยให้สามารถที่จะลดความกดดันได้ดี และทำให้พนักงานรู้สึกมีความเป็นกันเองมากขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการแขวนป้ายพนักงานนั้นจะช่วยให้พนักงานเป็นกันเองมากขึ้น และกล้าที่จะทำความรู้จักกันมากขึ้นอย่างมาก เพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีความเกร็ง หรือ ความกังวลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็น่ว่าป้ายพนักงาน หรือ บัตรพนักงานที่มีการสั่งทำมาจาก เครื่องปริ้นบัตร  นั้นจะยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าจะมีข้อดีที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้ภายในองกรณ์ หรือ ภายในอุตสาหกรรมนั้นนยยังจะต้องการบัตรพนักงานไว้อยู่เพราะว่ายังคงมีข้อดีที่หลากหลายอย่างมาก และทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างมาก และส่งผลกระทบในแง่ดีต่อตัวพนักงานมากกว่าผลเสียด้วยเช่นกัน