เมื่อพูดถึงเครื่องประดับที่เจียระไนมาจากแร่ธาตุ และขึ้นชื่อว่ามีความแข็งที่สุด โดยเป็นอัญมณีในรูปของคาร์บอน หลายๆ คนก็คงนึกถึง “เพชร” โดย เพชรเป็นอัญมณี ที่มีค่า ราคาแพง เนื่องจากสามารถพบเจอได้ยากมาก จึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อเพียงพอ นอกจากนั้นเพชรยังจะบ่งบอกถึงความมั่นคงของสถานะด้วย และคนบางกลุ่มนิยมซื้อเก็บสะสมเป็นของที่ระลึก หรือมีคุณค่าทางจิตใจ แต่คุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมราคาเพชรขนาดเดียวกัน ถึงมีราคาที่แตกต่างกันออกไป

ราคาเพชร 2021

ราคาเพชร ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

1.ระดับเกรด

หากคุณลองสังเกตที่ใบเซอร์จะมีส่วนที่บ่งบอกถึง Cut, Polish, Symmetry ซึ่งหมายถึงคุณภาพในการเจียระไน ความสมมาตร และการขัดเงาเพชร ทั้งหมดนี้สามารถแบ่งเกรดได้ตั้งแต่ระดับ Poor, Fair, Good, Very, Excellent โดยเพชรที่มีระดับ Excellent คือ เพชรที่มีราคาสูงมากที่สุด เนื่องจากเป็นเพชรที่มีเกรดดีและสวยงามมากกว่าเพชรในระดับอื่นๆ

2.ตำหนิของเพชร

ตำหนิของเพชร บ่งบอกในส่วนของ Clarity โดยตำหนินั้น มีหลายชนิดซึ่ง แต่ละชนิดก็จะมีความชัดเจนที่ไม่เหมือนกัน และตำหนิส่งผลต่อความสวยงามของเพชร ในขณะเดียวกันตำหนิก็ส่งผลต่อราคาเพชรด้วย ยกตัวอย่างเช่น เพชรที่มีตำหนิอยู่บริเวณขอบ ย่อมมีราคาที่สูงกว่าเพชรที่มีตำหนิอยู่บริเวณตรงกลาง เป็นต้น

3.ความเพอร์เฟค

เพชรที่มีความสมบูรณ์และส่องประกายหรือเล่นไฟได้อย่างสวยงามมากกว่าเพชรทั่วไป ทำให้ราคาเพชรสูงมากกว่าตามไปด้วย เนื่องจากเป็นเพชรที่มีความเพอร์เฟคมากกว่า โดยความเพอร์เฟคของเพชรเรียกว่า Hearts and  Arrows

4.สถาบันรับรอง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเพชรจะต้องมีใบเซอร์รับรอง แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายี่ห้อของใบเซอร์หรือสถาบันรับรอง ก็มีผลต่อราคาเพชรเช่นเดียวกัน อย่างเช่นสถาบันที่มีการยอมรับมากที่สุดคือ GIA รองลงมา HRD โดยเพชรที่มีการรับรองจากสถาบันทั้งสองนี้จะมีราคาที่สูงมากกว่าสถาบันอื่นๆ ทั่วไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเพชรที่มีใบเซอร์ จากทั้งสองสถาบันนี้จะเป็นเพชรที่สวยงามทั้งหมดเช่นเดียวกัน

5.ความขาวใสบริสุทธิ์ในระดับ D Color

D Color คือ เพชรที่อยู่ในระดับขาวใสบริสุทธิ์เป็นเพชรเกรดดีที่มีราคาสูง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของเพชรน้ำ 100 นั่นเอง และความขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ของเพชร D Color นี้เองที่ส่งผลต่อราคาเพชร ทำให้เพชรมีราคาสูงมากกว่าเพชรในระดับอื่นๆ

6.เพชรแฟนซี

เพชรแฟนซี คือ เพชรที่มีหลากหลายสีสัน ยกตัวอย่างเช่น สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีแดง เป็นต้น เพชรแฟนซีนั้นจะมีราคาที่สูงมากกว่าเพชรสีขาวทั่วไป เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถค้นพบได้ยากมาก จึงส่งผลทำให้เพชรแฟนซีมีราคาสูงมากตามไปด้วยนั่นเอง

ทั้งหมดนี้ ก็พอจะไขข้อข้องใจแล้วว่าทำไมราคาเพชร จึงมีความแตกต่างกันออกไป และราคาเพชรนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ราคาเพชรสูงหรือต่ำ เพื่อให้คุณได้รู้และทำความเข้าใจในเรื่องของเพชรอย่างแท้จริง