เครื่องปริ้นบัตร

ข้อเสีย “ หากว่าไม่มี บัตรพนักงาน ใช้ภายในอุตสาหกรรม”  

บัตรพนักงานนั้นหลากหลายองกรณ์ และ หลากหลาย อุตสาหกรรมนั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยข้อดีที่หลากหลายอย่างมาก นั้นจึงทำให้มีการใช้ บัตรพนักงาน อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีที่ที่หลากหลายและมีราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปริ้นบัตร  หรือ  สั่งทำเอง แต่ในบทความนี้เราจะมาลองมุมกลับกันว่าถ้าหากว่าเรานั้นไม่มี บัตรพนักงานนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะส่งผลดี หรือไม่ หรือจะส่งผลเสียที่มากกว่า  ทำให้ลูกค้าสับสน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำให้เกิดความสับสน” เพราะวางบางทีนั้นอาจจะทำให้ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนั้นอาจจะเกิดความสับสนได้ง่าย และ อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถร้องเรียนปัญหาที่เจอได้แบบถูกต้อง ดังนั้นการมีป้ายพนักงานนั้นจะช่วยและส่งผลได้ดีอย่างมาก ที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถพูดคุย หรือ สอบถามได้อย่างถูกต้อง หรือ ต้องการร้องเรียนก็จะสามรถที่จะทำได้ถูกต้องได้ด้วยเช่นกัน   เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์   เครื่องสแกนบัตรส่วนมานั้นจะสามารถสแกนบัตรพนักงานเพื่อใช้ในการเข้าออก และลงบันทึกเวลาการทำงานได้ ดังนั้นหากว่าไม่มีบัตรพนักงานนั้นหมายความว่าจะต้องกลับไปใช้งานระบบแบบเดิมนั้นคือ  การใช้เครื่องตอกบัตร ซึ่งจะทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูล รวมถึงในเรื่องของ การลงเวลาของพนักงานนั้นจะใช้เวลาที่นานมากขึ้น และอาจจะส่งผลให้เวลาคลาดเคลื่อนได้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลอย่างมากที่ควรเลือกใช้บัตร พนักงาน […]